Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Followersnet.

1. Na plaatsing van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de werkwijze van Followersnet en ziet u af van uw wettelijke bedenktijd. Als u dit achteraf anders acht, kunnen wij geen compensatie treffen.
2. Elke bestelling kan geannuleerd of gewijzigd worden zolang onze servers nog niet begonnen zijn met het leverproces van de dienst en/of product; voordat de campagne definitief gestart is.
3. Bestellingen worden na 48 uur verwerkt, mocht dit niet het geval zijn kan je beroep doen op een terugbetaling, m.u.v. casuïstiek waar Followersnet geen invloed op kan uitoefenen. Wanneer de bestelling wordt geleverd is het levertermijn gestart.
4. Elk product is op eigen risico. Followersnet is niet verantwoordelijk voor enige berispingen en/of blokkades van uw account. Dit is gebaseerd op het feit dat wij geen duidelijk beeld kunnen schetsen van mogelijke historische gebeurtenissen met het account.
5. Wanneer het gekochte product, bijvoorbeeld volgers of likes, verdwijnen is Followersnet, niet aansprakelijk. Wel bestaat de mogelijkheid om een financiële compensatie te krijgen of Followersnet het gemiste aantal bijvullen, als dit zo is staat dit aangegeven op de productpagina of in de Refund Policy en wordt het refill termijn op de productpagina omschreven.
5.1. De refill garantie vervalt wanneer de gebruikersnaam wordt aangepast.
5.2. Verdere informatie met betrekking tot eventuele compensatie is te vinden in het “Refund Policy”.
6. Bestellingen die niet geleverd kunnen worden doordat de username incorrect is of het account op privé staat worden gemarkeerd als geleverd.
7. Wanneer een account incorrect is, of wanneer een account langer dan 30 dagen op privé staat, of langer dan 45 dagen niets heeft geplaatst is Followersnet in staat om het account op te schorten uit de systemen voor o.a. automatische producten.
8. Wanneer een account bepaalde instellingen wilt, ondanks dat op de productpagina anders wordt geadviseerd, is dit voor eigen risico (zoals bijvoorbeeld de instellingen voor dripfeed). Indien de afwijkende instellingen resulteren in een te lage of juist hoge levering is Followersnet daar niet aansprakelijk voor.
9. Tijdens betaling dient u een mailadres op te geven. Wanneer er problemen worden geconstateerd zullen wij dit mailadres gebruiken om contact op te nemen. Wanneer wij u niet kunnen contacteren, of u geen reactie geeft, en de leveringstermijn verstreken is kunnen wij helaas het aankoopbedrag niet storneren.
10. Tijdens het bestelproces kan uw IP adres geregistreerd en bewaard worden zolang de volledige afhandeling en/of verantwoording van deze bestelling loopt.
11. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden gegeven en/of verkocht. Hoe er verder met persoonlijke gegevens om wordt gegaan staat in onze “Privacy beleid” omschreven.
12. Bij misbruik en/of fraude staan wij in ons recht om aangifte tegen u te doen.
13. Bij misbruik en/of fraude zullen wij in elke situatie aangifte doen.
14. Een volledige algemene voorwaarden wordt verstrekt op aanvraag, contact kunt u d.m.v. het contactformulier op onze website met ons opnemen.